Et selskap i ELS Gruppen

Kunder

«ELS tilbyr en helhetsløsning som hjelper oss til å oppfylle vårt varemerkeløfte Opplev Mer og som samtidig er tids- og kostnadseffektiv. Jeg er veldig fornøyd med den ekspertisen som ELS tilfører og samarbeidet har gitt gode resultater»
Lina Sundqvist, Customer Relationship Manager Bredbandsbolaget
«ELS har de siste årene vært en viktig del av vår jobb med kundelojalitet og arbeidet med å tilby våre kunder merverdi. De arbeider profesjonelt, effektivt og leverer alltid i tråd med våre høye forvntninger.»
Annika Byhmer, Eon Försäljning Sverige AB
«Göta Energi har som mål alltid å tilby sine kunder noe ekstra. Som et ledd i denne ambisjonen har ELS gjennom flere år med fremgang hjulpet oss å levere høy merverdi som bygger både kundetilfredshet og kundelojalitet. Med sine gode evner til prosjektledelse og sterke produkttilbud, er ELS en viktig partner for Göta Energi.»
John Gustafsson, Försäljningschef Göta energi